ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Група "Пчелички"

Екип:

  • Елена Татарлиева, главен учител
  • Катерина Банкова,  учител 
  • Албена Вълчева, старши учител по музика
  • Гинка Щерева, помощник-възпитател

В групата растат здрави, свободни и щастливи деца, на които се гарантира сигурността, зачитат се достойнството и правата им. Децата се възпитават в умение да живеят с другите, да бъдат толерантни;  приобщават се към общочовешките ценности и българските традиции.

Мисията на групата е “ да бъдем, да сме ние ; да знаем; да умеем да правим; да живеем с другите и различните”!

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволявайки му да намери своето място в обществото. За успешното реализиране на така поставената цел, разчитаме на родителите, наши партньори във възпитанието на децата. 

Ние искаме най-доброто за децата, нека го постигнем заедно!