ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Група "Звездички"

Екип:

  • Сияна Андреева, старши учител
  • Бистра Илиева, учител
  • Албена Вълчева, старши учител по музика
  • Йорданка Опаранова, помощник-възпитател

Мисия: Адаптация, социализация, обучение и възпитание на децата от ПУВ, зачитайки техните чувства, потребности, възможности, потенциал, за успешно развитие и качествен преход към училищно образование.

Визия: Малките момичета и момчета на възраст от 3 до 7 години, водени от мотивирани, добронамерени, квалифицирани учители, заедно да постигат успехи, учейки чрез игра и творчество.

Цели: 1. Създаване на позитивна физическа и психологическа среда.

  1. Развитие на потенциала на всяко дете и насърчаване за постигане на по-високи резултати.
  2. Изграждане на добър психологически климат в групата, емпатия, приятелство, чувство на принадлежност, желание за взаимопомощ и сътрудничество.
  3. Привличане на родителската общност като партньори и съмишленици към работата ни в съвместни дейности.

Приоритети:

  1. Опазване здравето на децата като ценност.
  2. Отглеждане и възпитание на щастливи деца.
  3. Изграждане на личности, които ще пораснат като добри хора чрез личен пример и отношение.