ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

ПРОЕКТИ

НАЦИАНАЛНА ПРОГРАМА   "УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО"

модул - 1    "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА"

 

1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.
2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина.
3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина
4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина,  в т.ч. и със семейната общност .