ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Допълнителни дейности

 По желание на родителите, през учебната 2023-2024 година, в детската градина се осигуряват условия за обучение по дейности над Държавните образователни стандарти, с допълнително заплащане, за следните дейности:

  • Английски език
  • Танци
  • Логопедична терапия
  • Ментална аритметика

Графикът за провеждането им е съобразен със седмичната програма, психо-физическите особености на децата от различните възрасти.