ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

История

1962г. - Започва строителството на детска градина в кв.Коматево с пусков срок 1964г.

1964г.  -  Открива се детска градина "Радост", предназначена за 100 деца.

1966г. - В детската градина е монтирана система за парно отопление. Условията зе отглеждане на децата значително се подобряват.

1967г. - На детската градина е присъдено  отличие - окръжен първенец на прегледа на детските градини в Пловдивски окръг.

1968г. - Една от групите е прехвърлена като полудневна в местното училище. На мястото и се открива яслена група, която е сезонна до 1972г.

1972г. - Детската градина се обособява като Обединено детско заведение и се преименува на "Георги Димитров".

1977г. - Към детското заведение се изграждат две допълнителни постройки с капацитет за още 4 групи.

1980г. - Създава се вокална група, участваща в мероприятията на квартала.

1982г. - Закрита е едната яслена група и е заменена с група за деца от предучилищна възраст.

1986г. - Детското заведение става районна школа по околна действителност.

1989г. - 25-годишнината от откриването на детското заведение.

1992г. - С решение на Педагогическия съвет и с одобрението на община Пловдив, детското заведение приема името РАЛИЦА, което носи и до сега.

1995-1998г. - Работа по експериментална авторска програма "Социализация на 3-7г. дете, чрез обичайно-празничната система на българите" с научен ръководител доц. Ирина Колева.

1997-1998г.- От състава на детското заведение, поради спад на раждаемостта, отпадат, една след друга, две групи.

2000-2003г. - Децата от детското заведение участват със свои изпълнения в празници и тържества организирани от община Пловдив, печелят награди от еко-фестивали и тематични изложби с детско творчество.

2003г. - Възстановена е една от закритите групи.

2004г. - 40-годишнината на ОДЗ "Ралица" е отбелязана с тържествен спектакъл излъчен по Пловдивска обществена телевизия.

2006г. - ОДЗ "Ралица" функционира с пълния си капацитет от 8 групи.

2006г. - Участие в Национален семинар - 125 години предучилищно възпитание, гр.Свищов.

2007г. - 60 години предучилищно възпитание в кв.Коматево.

2009г. - 45 години от откриването на детското заведение.

2010г. - Участие в Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", гр.Бургас.

2012г. - Спечелен проект "Бъди един от нас" от национална кампания "Обичам природата - и аз участвам" на Министерството на  околната среда и водите.