ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Обществен съвет

 СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ "РАЛИЦА"

       І.Основни членове:

 1. Венелина Карталова - представител на родителите, Председател на Обществения съвет
 2. Снежана Александрова – главен експерт в отдел „Образование“, представител на финансиращия орган - Община Пловдив
 3. Виктория Бобева - представител на родителите
 4. Ангелина Митова - представител на родителите
 5. Елена Великова - представител на родителите
 6. Мария Михайлова - представител на родителите
 7. Снежина Кирилова - представител на родителите

      ІІ. Резервни членове:

 1. Петя Шаркова – главен експерт „Образование и култура“ – район „Южен“
 2. Десислава Апостолова - представител на родителите
 3. Станислава Тодорова - представител на родителите
 4. Росица Гърневска - представител на родителите
 5. Димитър Христов - представител на родителите
 6. Йоана Райнова - представител на родителите
 7. Ксения Спасова - представител на родителите