ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Външно институционални квалификации с обучителни институции за педагогическите специалисти

 

ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема:  „Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт- педагогика, приказки, игри за личностно развитие”

Брой участници: 14 педагогически специалист

Хорариум обучение: 32 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 04.11.2023 – 15.11.2023 г.

 

РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД с УИН 7612 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема:  РАБОТА В ХЕТЕРОГЕННА КЛАСНА СТАЯ/ДЕТСКА ГРУПА. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Брой участници: 10 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 10.04.2023 – 30.04.2023 г.

 

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема: АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА, ПОСТЪПВАЩИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Брой участници: 13 педагогически специалист

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 01.04.2023 – 11.04.2023 г.

 

"ДИДАСКО ГРУП" ЕООД  УИН 52670001 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема:  ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Брой участници: 2 педагогически специалист

Хорариум обучение: 32 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 19.01.2023 – 31.05.2023 г.

 

"ДИДАСКО ГРУП" ЕООД  УИН 52670001 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ

Брой участници: 2 педагогически специалист

Хорариум обучение: 32 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 19.01.2023 – 31.05.2023 г.

 

РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД с УИН 7612 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема:  STEM ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ.

Брой участници: 12 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 11.06.2022 – 19.06.2022 г.

 

 „ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ” ЕООД с УИН 9699 в ИРОПК на МОН  ще проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ДГ ”Ралица”

на тема: ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ ЗА ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ

Брой участници: 1 педагогически специалист

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 11.06.2022 – 22.06.2022 г.