ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

Децата научават това, което са изпитали! Как живеят твоите деца?

 

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират...

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият...

Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат...

Ако към децата изпитваш съжаление, те се научават да се самосъжаляват...

Ако към децата се отнасяш с присмех, те се научават да се срамуват...

Ако децата се измъчват от ревност, те научават какво е завист...

Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни...

 

но...

 

Ако проявяваш към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи...

Ако вдъхваш на децата кураж, те се научават да бъдат уверени...

Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност...

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си...

Ако се отнасяш с децата с благосклонност, те се научават да търсят любовта в света...

Ако децата получават признание, те се научават да следват целите си...

Ако обграждаш децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри...

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те научават какво е истина и справедливост...

Ако децата живеят в сигурност, те се научават да вярват в себе си и в хората...

Ако децата опознаят приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене...

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармонията на Духа...

 

А как живеят твоите деца?!

 Автор - Дороти Л. Нолт