ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

Медицински документи при постъпване

В яслена група:

 1. здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето;
 4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в 3 дни преди постъпване на детето;
 5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 6. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекарне по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в яслата.

 

В детска градина:

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

Изисквани медицински документи при отсъствие на децата:

 1. при отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 2. при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;
 3. при отсъствие на детето за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.