ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

Уважаеми родители,

 

от 01 април 2022 год. не се заплащат такси за посещение на детска градина.


Месечните такси за  посещение на детска градина могат да бъдат заплащани по банков път до 10-то число на месеца.
Дължимата сума получавате  на имейл адреса,  с който сте регистрирани в системата за електронно класиране.


Банкова сметката на ДГ "Ралица":
"Инвестбанк" АД,
IBAN: BG94IORT73753102604100
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: Такса за м...........202.. г.
Задължено лица: Трите имана на детето, група
Наредител: Трите имена на родителя

За допълнителна информация използвайте тел. 032 691 336 или електронната поща на Завеждащия административна служба - ralica_zas@abv.bg.