ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Бюджет

 

 

Прикачени документи

Обяснителна записка -изпълнение към 31.03.2024г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.
Бюджет 2024г.
Обяснителна записка-изпълнение към 31.12.2023г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.
БЮДЖЕТ-2023
Обяснителна записка - изпълнение към 30.09.23г.
Изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.
Обяснителна записка - изпълнение към 30.06.23г.
Изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.
Обяснителна записка - изпълнение към 31.03.2023г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.
Обяснителна записка -изпълнение към 31.12.2022г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
Обяснителна записка -изпълнение към 30.09.2022г.
Изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.
Обяснителна записка -изпълнение към 30.06.2022г.
Обяснителна записка -изпълнение към 31.03.2022г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
Бюджет 2022 г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.
Изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Бюджет 2021г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.
Изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.
Изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Бюджет 2020г.
Изпълнение 31.12.2019г.
Изпълнение 30.09.2019г.
Изпълнение 30.06.2019г.
Изпълнение 31.03.2019г.
Бюджет 2019г.