ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Дневен режим

Група Ясли (1 – 3 г.)

 

Прием, дейности по избор

7:00 ч. – 8:30 ч.

Закуска, тоалет 

8:30 ч. – 9:30 ч.

Организирани занимания; Игри

9:30 ч. – 10:15 ч.

Подкрепяща закуска

10:15 ч. – 10:30 ч.

Разходка, игри на открито, развлечения

10:30 ч. – 11:30 ч.

Подготовка за обяд

11:30 ч. – 12:45 ч.

Обяд

11:45 ч. – 12:30 ч.

Тоалет, подготовка за сън

12:30 ч. – 13:00 ч.

Сън    

13:00 ч. – 15:30 ч.

Ставане от сън, тоалет 

15:30 ч. –16:00 ч.

Следобедна закуска       

16:00 ч. –16:30 ч.

Дейности по интереси, игри и изпращане

16:30 ч. – 19:00 ч.

 

Първа възрастова група (3 – 4 г.)

ФОРМИ

Времетраене

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

7.00 – 8.30

 

ДФПВ - Прием на децата - разговори, игри, ритуали, поздрав, сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.

8.30 - 9.00

Закуска

9.00 – 9.20

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

9.20 – 10.00

ДФПВ - подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

10.20 – 12.00

ДФПВ - дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки и др.

12.00 – 12.30

Обяд

12.30 - 15.30

Следобедна почивка

15.30 – 15.45

ДФПВ - подвижни игри,

15.45 – 16.00

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 19.00

ДФПВ - творчески игри, занимания по интереси,  игри на открито и др.

 

Втора възрастова група (4 – 5 г.)

форми

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

7.00 – 8.30

 

ДФПВ - Прием на децата - разговори, игри, ритуали, поздрав  сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.

8.30 - 9.00

Закуска   

9.00 – 9.20

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

9.20 – 10.00

ДФПВ - подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

10.20 – 12.00

ДФПВ - дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки и др.

12.00 – 12.30

Обяд

12,30 – 15,30

Следобедна почивка

15.30 – 15.45

ДФПВ - подвижни игри,

15,45 – 16.00

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 16.30

ДФПВ - творчески игри, занимания по интереси,  игри на открито и др.

16.30-19.00

 ДФПВ - творчески игри, занимания по интереси,  игри на открито и др.

 

Трета подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

форми

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

7.00 – 8.30

ДФПВ - Прием на децата - разговори, игри, ритуали, поздрав, сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.

8.30 - 9.00

Закуска

9.00 – 9.30

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

9.30 – 9.45

ДФПВ - подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

9.45 – 10. 15

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

10.15 – 10.30

Междинна подкрепителна закуска

10.30 – 11,00

Допълнителни  педагогически дейности

11.00 – 12.30

ДФПВ - дейност по избор, игри на открито, разходки и др.

12.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобедна почивка

15.00 – 15.15

ДФПВ - подвижни игри,

15.15 – 15.30

Следобедна подкрепителна закуска

15.30 – 16.30

Допълнителни  педагогически дейности

16.30 – 19.00

ДФПВ -творчески игри, занимания по интереси, игри на открито и др.

 

Четвърта подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

форми

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

7.00 – 8.30

 

ДФПВ - Прием на децата - разговори, игри, ритуали, поздрав  сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.

8.30 - 9.00

Закуска 

9.00 – 9.30

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

9.30 – 9.45

ДФПВ - подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др

9.45 – 10. 15

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

10.15 – 10.30

Междинна подкрепителна закуска

10.30 – 11.00 

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

11.00 – 12.30

ДФПВ - игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.

12.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобедна почивка

15.00 – 15.15

ДФПВ - подвижни игри,

15.15 – 15.30

Следобедна подкрепителна закуска

15.30 – 16.00

ОФПВ -  Педагогическа ситуация

16.00 – 19.00

Допълнителни  педагогически дейности / ДФПВ