ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

Проекти

 

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

 

Модул 2 „Площадки за обучение по БДП“

------------------------------

НП „Успяваме заедно“

Модул 1: Хубаво е в детската градина

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Проекти по национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

 

Проект "Малки зелени пътечки"

2019

 

 

Проект "Бъди един от нас"

2012