ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

 

  •  2012 г.  -  "Бъди един от нас"
  •  2019 г.  -  "Малки зелени пътечки"

 

„Земята е наша къщурка зелена

и нека е чиста добре подредена,

и нека е топла и нека да свети

снежецът през зимата, слънцето -лете!

Да кацне в дърветата песен на птиче,

Сребриста от рибки ,реката да тича...

И нека я пазим за тебе, за мене

Едничка е тази къщурка зелена!”

Мая Дългъчева

    Светът в детските очи е добър и красив, вълнуващ и прекрасен, изпълнен с чудни гледки, пеещи поточета, вълшебства и изненади. Да намериш камъче е цяло богатство, да срещнеш буболечка е голямо преживяване, а да стъпиш в локва е приключение. Слънцето, вятърът, дъждът предизвикват радост и удивление, дъгата буди смях, а гръмотевицата–плач. Децата са нетърпеливи да опознаят света, с цялата си искреност и неподправеност, с широко отворени очи и чисто сърце те са готови да се впуснат в необятността.

    Да обичаш тревите, пчелите, камъните, звездите, означава да обичаш хората, да приемаш живота в цялото му многообразие и да се чувстваш отговорен за опазването му. Нашето отношение и начина, по който общуваме с природата могат да засилят тази любов, но могат и да я разрушат. Ние възрастните, сме моделът на поведение, от нас те ще научат това, което ще им е нужно за цял живот.

    Ето защо, пред нас стои нелеката задача да запазим у децата този нестихващ интерес и любопитство към околната среда, да съхраним чувството на единение и обич към природата, и да засилим уважението и респекта към природните сили и дадености.

    Екологичното възпитание не е отделна проява или единична практика, то е дълъг процес в цялостното възпитание на детето - начин на мислене, активна позиция, умение да се живее в единство с природата.