ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Група "Чичопейчета"

Екип:

  • Валерия Кирчева, старши учител
  • Димитрия Маринова, старши учител
  •  Албена Вълчева, старши учител по музика
  • Йорданка Йовчева, помощник-възпитател

Децат а са като пеперудит е понесени от вятъра – едно лети по-високо, друго по–ниско,

но го правят по най–добрия начин, койт о могат.

Защо е необходимо да ги сравняваме едно с друго?

Всяко едно е различно.

Всяко едно е специално.

Всяко едно е красиво.