ДГ "Ралица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Група "Приказен свят"

Екип:

  • Видка Цънцарова, старши учител
  • Величка Рамаданова, учител 
  • Албена Вълчева, старши учител по музика
  • Мариана Митева, помощник-възпитател

 

Място, където децата:
   - се приучават на емпатия и съпричастност
   - откриват колко пъстролик, пълен с приключения, и не толкова страшен, е светът извън дома
   -  никога не скучаят, чувстват се силни и могат всичко, когато са заедно.